Deti a sexualita: Ako hovoriť s deťmi o sexe?

Deti a sexualita: Ako hovoriť s deťmi o sexe?

Kedy hovoriť s deťmi o sexe? Čo povedať? Ako sa pritom tváriť? Hovoriť o sexe s deťmi nie je ľahké. Netreba sa tomu však vyhýbať.

Janka vo svojich šiestich rokoch vedela, že na to, aby vzniklo bábätko, je potrebné vajíčko – od mamy a spermia – od ocka. Videla aj náučné video o tom, ako sa spermia spojí s vajíčkom a vyvíja sa dieťatko. Rodičia sa jej snažili dávkovať informácie postupne. Raz sa vrátila zo školy domov rozrušená. Jej mama Katka si to všimla a snažila sa zistiť, čo sa stalo. Jankina odpoveď znela: „Spolužiačka mi povedala niečo strašné!“ Uplynuli dve hodiny, kým bola schopná povedať, čo sa od spolužiačky dozvedela. Ďalšiu hodinu trvalo, kým jej Katka vysvetlila, že sex vôbec nie je taký nechutný, ako jej to spolužiačka interpretovala. Nebolo to ľahké. Katka si rozhovor o sexualite predstavovala trochu ináč.

Lucia si so svojím päťročným synom čítala encyklopédiu. Prišli až k časti o rozmnožovaní zvierat. Pri tej príležitosti mu spolu s manželom vysvetlili, ako funguje ľudská sexualita. Aj keď sa rodičia obávali, ako túto informáciu prijme, zobral ju ako každú inú vedomosť.

Andrea si na rozhovor s dcérou vybrala jeden podvečer. Vytvorila príjemnú atmosféru a jej dcéra mala pocit, že bola pozvaná do tajomstva. Bola zvedavá, veľa sa pýtala… Bol to pre obe veľmi príjemný čas radosti, úžasu a dôvernosti.

Mária je učiteľka na základnej škole. Vo štvrtom ročníku je súčasťou prírodovedy aj rozmnožovacia sústava. Po hodine zažila veľmi úprimný rozhovor s dievčatami. Zarazilo ju, že nevedeli základné veci o menštruácii a pritom niektoré poznali rôzne sexuálne polohy…

SEXUALITA JE PRIRODZENÁ

Človek je pohlavná bytosť. Sexualita je hlboko vpísaná do jeho bytosti. Je prirodzená a nie je na nej nič zahanbujúce, preto je dôležité o nej hovoriť otvorene, bez ostychu. Deti v mladšom veku sú zvyknuté učiť sa nové veci. Jednoducho prijímajú fakty. Ak my ako rodičia budeme hovoriť o sexe otvorene, naše deti vôbec nebudú mať pocit, že by sa mali pri tejto téme cítiť nesvoje.

Jedným z dôvodov, prečo je pre nás ťažké hovoriť s deťmi o sexe, že my sami patríme do generácie detí, s ktorými sa o tejto téme nehovorilo. Ak pri pozeraní filmu náhodou prišla jemná milostná scéna, bolo potrebné rýchlo prepnúť na inú stanicu. A tak sme sa postupne naučili, že o sexe sa nehovorí.

So staršími deťmi to už až také jednoduché nie je, preto je dobré začať otvárať tieto témy čím skôr. Deti sa o témach týkajúcich sa sexuality dozvedia aj bez nás. Otázkou je ako.

TRI TIPY, AKO HOVORIŤ S DEŤMI O SEXE

Zistíme, čo vedia

Môžeme začať otázkou. Napríklad: A ty si myslíš, že ako sa rodia bábätká? Počula si už o menštruácii? Vieš, ako sa dostane bábätko do bruška?

Pomenujme fakty

Deti majú niekedy trošku skreslené informácie, a tak ich môžeme poopraviť. Napríklad: Máš pravdu, že bábätko rastie v brušku, no nie v žalúdku, ale v maternici.

Hovoríme o pocitoch a názoroch

Spýtame sa detí, čo si myslia, aké majú pocity z toho, čo počuli. Povieme im o svojom prežívaní sexuality.

ČO BY MALI DETI VEDIEŤ O SEXE

Do 3 rokov

Deti v tomto veku začínajú vnímať rozdiely medzi mužmi a ženami. Preto je dôležité, aby sa naučili, ako sa volajú časti tela a aká je ich úloha. Je dobré, ak sa deti naučia biologické názvy pohlavných orgánov a nielen detské pomenovania. Učíme ich, že keď máme niekoho radi, zvykneme si to dávať najavo aj fyzicky – pohladením, bozkom, objatím. Je však vždy dôležité, aby naše prejavy náklonnosti boli druhému človeku príjemné. Nie je dobré, aby sme sa snažili objať alebo pobozkať niekoho, kto nechce. Tiež je dobré, aby dieťa vedelo, že ak mu bude nepríjemný spôsob, akým mu niekto fyzicky prejavuje náklonnosť, tak to treba povedať.

Deťom začíname vysvetľovať, že niektoré časti tela sú intímne. Sú to tie časti, ktoré nám zakrýva spodná bielizeň a nikto na nich nemá bezdôvodne siahať. Tiež je dobré deťom vysvetliť, že ak by sa ich niekto takto dotýkal, tak je veľmi dôležité, aby nám o tom povedali.

3 – 6 rokov

V tomto veku sa deti začínajú zaujímať o to, ako vzniká bábätko a ako sa dostane z bruška von. Nebojte sa na túto otázku odpovedať pravdivo. Môžete vysvetliť, že na to, aby vzniklo dieťatko, je potrebné vajíčko – bunka mamy a spermia – bunka od ocka. Keď sa tieto dve bunky spoja, vznikne malilinké dieťa. To rastie v maternici, a keď je už dosť veľké, vyjde von pôrodnými cestami, vagínou. Ale môže sa stať aj to, že musia bábätko vybrať mamke z bruška tak, že jej rozrežú brucho.

V tomto veku zvyčajne deťom takáto informácia stačí a nepýtajú sa, ako sa spermia dostane do mamkinho bruška. Ak áno, spokojne im úprimne odpovedzte.

6 – 9 rokov

V tomto veku už ide do tuhého – často prichádza otázka, ako sa spermia dostane k vajíčku. V tomto veku deťom môžeme vysvetliť, že muž a žena majú telá stvorené tak, aby do seba zapadali. Dokážu sa objať tak, až sa stanú jedným. Nemusíme sa báť pri tomto rozhovore použiť aj názvy pohlavných orgánov.

Dôležité je, aby sme deťom povedali o sexe pravdivo a s úctou. Nemusíme im dať hodinovú prednášku o teológii tela. Podstatné je, aby vedeli, že sex patrí medzi spôsoby prejavovania si lásky medzi milujúcimi manželmi. Boh dal manželom sex, aby mohli zažívať blízkosť a počas tejto blízkosti zažívali intenzívne fyzické potešenie. Z takéhoto vzájomného prejavovania si lásky dokonca môže vzniknúť nová bytosť.

9 – 12 rokov

Ak sme doteraz ešte dievčatám nehovorili o menštruácii, tak je už najvyšší čas. Ideálne je však neostať iba pri vysvetlení, že každý mesiac jej bude pár dní zle a bude z nej vytekať krv. Ženská cyklickosť v sebe skrýva oveľa viac ako menštruáciu a predmenštruačný syndróm. Ak však chceme, aby naša dcéra prijala svoju cyklickosť a dokázala sa tešiť z jej tela, je potrebné, aby sme tým procesom prešli najskôr my samy. Nedokážeme pomôcť prijať niečo, čo sme my samy neprijali.

Chlapci by v tomto veku mali vedieť, čo je nočná polúcia, teda samovoľné uvoľňovanie ejakulátu, ktoré sa deje prevažne v noci alebo nadránom. Je dobré, ak vedia, že je to niečo prirodzené, niečo, čo nedokážu vôľou ovplyvniť a nemusia mať z neho výčitky.

V tomto veku sú už deti konfrontované aj s výrazmi ako masturbácia, pornografia, homosexualita, transsexualita, prostitúcia… (a mnohé iné, dokonca také, čo aj my sami by sme museli hľadať na internete, aby sme zistili, čo znamenajú). Preto je dôležité s deťmi otvoriť aj tieto citlivé témy. Ale stále treba mať na pamäti ľudskosť. Napríklad môžeme poukázať na to, že síce homosexuálne správanie nie je správne, ale ľudí s takouto orientáciou neodsudzujeme. Správame sa k nim s láskou a úctou.

Deti sa začínajú zoznamovať so svetom internetu, preto je dobré s nimi otvoriť aj otázku pornografie a sexuálneho obťažovania cez internet. Deti musia vedieť, že si nesmú písať s neznámymi ľuďmi a v žiadnom prípade nemôžu zverejňovať alebo posielať svoje fotky bez oblečenia alebo iba v spodnej bielizni, prípadne vyzývavom oblečení.

12 – 18 rokov

V tomto období prežívajú mladí ľudia prvé lásky. Preto je dôležitá dôvera a úprimnosť medzi rodičmi a deťmi. Tú však treba budovať už od narodenia. Začať si získavať dôveru v tomto veku je už neskoro.

Sex je vyjadrením lásky vo vzťahu, preto by sme sa mali v tomto veku venovať hlavne rozprávaniu o vzťahoch – ako budovať pevný vzťah, čo je vo vzťahu dôležité, prečo je dobré počkať so sexom do svadby. Nesnažme sa však deťom dávať jednoduché a nepravdivé rady. Hovorme otvorene o svojich skúsenostiach, pocitoch… Dovoľme, aby sa nás deti pýtali.

BYŤ PRÍKLADOM

Ak chceme, aby naše deti prežívali sexualitu ako dar, musia predovšetkým vidieť náš vzor. Ak naše deti zlyhajú v oblasti sexuality, prejavme im súcit a milosrdenstvo. Pomôžme im, aby odpustili samy sebe a začali odznovu. Ako rodičia nemáme naše deti súdiť, ale máme pri nich stáť a pomôcť im rozviť svoj potenciál. Ak sa nám deti zdôveria s ťažkosťami v oblasti sexuality, je to to najväčšie vyznamenanie – znamená to, že sme si získali ich dôveru. Nesklamme ju.

Foto: pexels

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00