„Nasýtim“ ľudí svojou láskou prejavenou kúskom jedla

„Nasýtim“ ľudí svojou láskou prejavenou kúskom jedla

Koľkí z nás zháňajú bývanie? Prácu v meste? Túžia po titule? Zháňajú dobrého lekára? Potrebujeme peniaze na nájom či na dovolenku. Máme toľko potrieb a snažíme sa ich naplniť. Veríme, že ich Ježiš môže naplniť? Benedikt XVI. k Ježišovým slovám povedal: „Drahí priatelia, v dňoch nabitých ťažkosťami a problémami, ale tiež v dňoch oddychu a uvoľnenia, nás Pán […]

Nežime iba pre seba, ale dávajme sa pre druhých

Nežime iba pre seba, ale dávajme sa pre druhých

Dnes čítame o viacerých dôležitých momentoch. Kristus sa necháva spoznávať pri lámaní chleba. Stáva sa pokrmom – Eucharistiou. Cez naše lámanie sa pre druhých ľudia spoznajú, že sme Božie deti. Kristus sa zjavuje medzi učeníkmi. Je to znak jednoty. Ježiš nepriťahuje k sebe, ale dáva seba. Nehovorí len pokoj vám, ale dáva pokoj. Kristus ukazuje, že nie […]

Ježišu, ty si pri mne, nebojím sa!

Ježišu, ty si pri mne, nebojím sa!

„To som ja!“ Aký pokoj a ubezpečenie vlieva do duše takáto krátka veta! Netreba, aby sa osoba, ktorú počujem (v telefóne, za dverami, …), ale ktorú zatiaľ nevidím, predstavila menom; rozpoznávam ju podľa hlasu. „Moje ovce počúvajú môj hlas…“ (Jn 10, 27). „To som ja!“ Dôverne znejúca veta. Predpokladá vzájomný blízky vzťah medzi tými, medzi ktorými […]

Boh Otec vie aj naše málo premeniť na veľké požehnanie

Boh Otec vie aj naše málo premeniť na veľké požehnanie

Keď sa v dnešnom čítaní Ježiš pýta svojich učeníkov, kde nakúpia chleba pre toľkých ľudí, odpovede sú rôzne. Apoštol Filip rýchlo prepočíta všetky peniaze a usudzuje, že to nebude stačiť. Apoštol Ondrej si síce všimne, že nejaké jedlo so sebou majú, nechápe však, ako by to málo mohli na niečo použiť. Čítame však, že Ježiš […]

Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou

Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou

Ježiš prichádza z neba. Prichádza z neba, o ktorom ani ucho nepočulo a ktoré ani oko nevidelo – ani do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Na mnohých miestach evanjelia sme svedkami toho, že Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou, a preto vidí ľudí a veci […]

Môžeme byť nositeľmi lásky a odpustenia do tmavých zákutí tohto sveta

Môžeme byť nositeľmi lásky a odpustenia do tmavých zákutí tohto sveta

Nádej, ktorou je pre nás Ježiš, je najradostnejšou správou, akú môže hriešnik počuť. On zomrel za naše hriechy a skrze neho môžeme byť očistení. Vďaka nemu sa aj my môžeme stať svetlom pre tento hriešny svet. Môžeme byť nositeľmi lásky a odpustenia do tmavých zákutí tohto sveta. Je to občas ťažké – byť bezpodmienečne oddaný […]

V kríži spoznávame pravdu o Bohu a o nás

V kríži spoznávame pravdu o Bohu a o nás

V kríži spoznávame pravdu o Bohu a o nás: on nás miluje a my sme láskou, ktorú má k nám. Dívajúc sa na toho, ktorého sme prebodli, pri päte kríža objavujeme túto pravdu, ktorá nás oslobodzuje a rodíme sa zhora. Ako sa Eva, nevesta, rodí zo spiaceho Adama, tak sa nové ľudstvo, nevesta krvi svojho […]

Naučme sa prijímať jeho vôľu pre náš život

Naučme sa prijímať jeho vôľu pre náš život

Bohu nič nie je nemožné. Nič. Bez ohľadu na to, ako málo dokážeme my ľudia rozumieť Božej prozreteľnosti a ako málo dokážeme vidieť jeho očami. Koľkokrát sa nám situácie v našich životoch javia ako nevyriešiteľné, nereálne. Koľkokrát sú mimo naše chápanie, poznanie a mnohokrát aj nad naše sily. Kdesi v srdci však prirodzene cítime, že Boh je ten, […]

Ježišova milosrdná láska nemá hraníc

Ježišova milosrdná láska nemá hraníc

Spomínam si na otázku jednej ženy na Modlitbách matiek: „Sestra, prečo ten Tomáš neveril apoštolom?“ Nie je jednoduché dať na to odpoveď. Tomáš potreboval uistenie, dôkaz. V tej chvíli mu nestačilo svedectvo bratov o vzkriesení a stretnutí sa s Ježišom. A možno presne tak ako Tomáš, aj my dnes opäť potrebujeme stretnúť Krista, aby sme mu viac uverili. Ježišova milosrdná […]

Aj my sme povolaní svojím životom radostne svedčiť o zmŕtvychvstalom Pánovi

Aj my sme povolaní svojím životom radostne svedčiť o zmŕtvychvstalom Pánovi

Pán Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní postupne zjavuje očitým svedkom, ženám i učeníkom. Daruje im svoj pokoj a milosrdenstvo. Nakoniec, skôr ako odíde do neba, im zanecháva misijný príkaz o ohlasovaní evanjelia celému svetu i stvoreniu. Tento príkaz adresuje Pán Ježiš aj nám. Aj my sme povolaní svojím životom, slovami i skutkami, radostne svedčiť o zmŕtvychvstalom Pánovi. Nezabudnime, že ako povedal […]

Boh vidí oveľa ďalej ako my

Boh vidí oveľa ďalej ako my

Niekedy sa nám v živote takmer nič nedarí a my nevieme prečo. Odpoveď často príde vtedy, keď to nečakáme a v takej podobe, akú by sme si ani nevysnívali. Niečo podobné zažili aj učeníci. Ježiš ich nechal celú noc napospas neúspechu a až potom ponúkol riešenie. Skrátka, museli si počkať na ten správny čas, aby […]

Chceme hľadieť na Ježišove ruky a nohy, na rany, ktoré nás uzdravujú zo zmätku srdca a duše.

Chceme hľadieť na Ježišove ruky a nohy, na rany, ktoré nás uzdravujú zo zmätku srdca a duše.

Pane, často nás zachvacuje nepokoj, úzkosť či obavy, ale chceme dnes vyznať, že nič z toho nie je od teba. Chceme hľadieť na tvoje ruky a nohy, na rany, ktoré nás uzdravujú zo zmätku srdca a duše. Ďakujeme, že nám dávaš svoj pokoj. Vyznávame, že si za nás trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, a my môžeme zakúšať pravú radosť. Daj, prosíme, […]

Stretnutie s Ježišom sa rodí z Ducha. Prosme ho a otvárajme sa mu.

Stretnutie s Ježišom sa rodí z Ducha. Prosme ho a otvárajme sa mu.

Ako vidieť, učeníkom nestačili poznatky. Toľko toho videli a počuli a predsa odchádzajú z Jeruzalema sklamaní. Ježiš im nevyčíta neinformovanosť, ale malovernosť, ťarbavé srdcia. Do viery sa vstupuje krokmi viery. To je podstatné. Nie vyčkávať, „keď mi to bude jasné“ a „keď príde chuť“. V istom zmysle sme všetci v koži emauzských učeníkov. Už toho o Vzkriesenom veľa vieme, vedieme o ňom […]

Náhrobné kamene padajú v spovedniciach, život klíči nanovo v Eucharistii

Náhrobné kamene padajú v spovedniciach, život klíči nanovo v Eucharistii

Kresťanstvo je najsladším náboženstvom práve pre Kristovo zmŕtvychvstanie. Pán nás predchádza do našich hrobov – sú to tie oblasti, kde najviac cítime zahanbenie, zlyhanie, beznádej. Možno teraz plačete s Máriou Magdalénou nad hrobom vášho stroskotaného života a hovoríte: Odniesli moje manželstvo a neviem, kde ho položili. Odniesli moje vzťahy, vieru mojich detí. Rýchlo si utrite slzy, […]

Niečo, čo sa skončilo totálnym fiaskom, sa zrazu v jednom okamihu mení na totálne víťazstvo

Niečo, čo sa skončilo totálnym fiaskom, sa zrazu v jednom okamihu mení na totálne víťazstvo

Skúsme si predstaviť ten pocit: niečo, čo sa skončilo totálnym fiaskom, sa zrazu v jednom okamihu mení na totálne víťazstvo. Prázdny hrob je v depresiách každodenného života takým veľkým vodopádom svetla, že nám dokonca trvá dlhší čas, než naň správne zareagujeme. Aj v samotných ženách „myrhonosičkách“ sa strieda strach s radosťou, no našim bezpečím je fakt, že […]

Zmŕtvychvstanie je príležitosťou stretnúť Ježiša v našom živote

Zmŕtvychvstanie je príležitosťou stretnúť Ježiša v našom živote

K Ježišovmu hrobu prichádza Mária. Hrob je otvorený, zhrozená beží hľadať pomoc. Apoštolom otvorí srdce a vylieva smútok, že nemá kde oplakávať Pána, lebo jeho mŕtve telo je preč. Ktokoľvek by ukradol mŕtve telo, vedel, že riskuje svoj život, pretože za tento zločin bol rozsudok smrti. Prečo teda pri krádeži mŕtvoly strácať čas oslobodzovaním tela z plachiet, […]

Kto sa ponorí do smrti Krista, bude s ním aj vzkriesený

Kto sa ponorí do smrti Krista, bude s ním aj vzkriesený

Hrob je miesto, odkiaľ tí, ktorí do neho vstupujú, nevychádzajú. Nemôžeme byť veriacimi, ak sme nezažili Vzkriesenie. To si však vyžaduje smrť. Na to, aby bol človek vzkriesený, musí najprv zomrieť. Ježiš pre nás vyšiel z hrobu, vstal pre nás, aby priniesol život tam, kde bola smrť, aby začal nový príbeh tam, kde bol odvalený […]

Buďme s Ježišom, ktorý bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný…

Buďme s Ježišom, ktorý bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný…

Zlo buráca. Naša hriešnosť v nás dnes rezonuje. Veď sa to stalo aj kvôli nám. Stalo sa to pre nás. Lebo z toho, čo malo byť definitívnym víťazstvom zla, úplným zničením Spravodlivého, sa vykľul presný opak. Víťazstvo lásky, dobra a života. To je príbeh, do ktorého sa dnes máme započúvať. Príbeh Bohočloveka, ktorý sa predstavil […]

Posolstvo poslednej večere je veľké

Posolstvo poslednej večere je veľké

Vstupujeme do Veľkonočného trojdnia a ja som si spomenul na skúsenosť jednej mojej známej. Manžela má z Kolumbie a istý čas žili v Bogote. Kvôli pandémii sa niekoľko rokov nedostali na Slovensko. Narodila sa im dcéra, a ako to v týchto manželstvách neraz býva, otec sa s ňou rozprával španielsky a mama zase po slovensky. Raz stretli niekoho zo Slovenska. Malá Valerie […]

Aké úmysly prevažujú v mojom srdci?

Aké úmysly prevažujú v mojom srdci?

„Som to azda ja, Rabbi?“ Judáš do poslednej chvíle dúfal, že jeho zámer nebude odhalený. Pridružil sa k davu učeníkov, ktorí sa ako prví pýtali, či azda oni sú tí, ktorí zradia Pána. Toľko rokov bol s Ježišom, v jeho blízkosti, a napriek tomu si trúfol urobiť zo seba hlupáka. Ach, koľkokrát v srdci cítim, […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+