Erotika pochopená, nie pochovaná

Erotika pochopená, nie pochovaná

Za tie roky, čo prednášam, som sa už nespočetnekrát spýtal nasledujúce otázky: „Koľkí z vás boli vychovaní v kresťanskej rodine?“ Vždy zdvihne ruku skoro každý z poslucháčov. Potom sa spýtam: „Koľkí z vás by povedali, že súčasťou vašej kresťanskej výchovy bol otvorený, poctivý, normálny, zdravý rozhovor o Božom slávnom, nádhernom, úžasnom pláne s erotickou túžbou?“ […]

Nebo, peklo, hlad

Nebo, peklo, hlad

Jedlo. Je v centre príbehu dedičného hriechu a v centre histórie spásy (Eucharistia). To znamená, že hlad – v závislosti od toho, čo s ním urobíme – nás môže viesť do neba, alebo do pekla. A z toho vyplýva, že by sme mali dobre zvážiť, čo s ním. Autor: Christopher West Milujem jedlo. Milujem ho! V podstate […]

Tolkienov recept na šťastné manželstvo

Tolkienov recept na šťastné manželstvo

R. R. Tolkien bol romantik. Keď v šestnástich stretol svoju budúcu manželku Edith, okamžite sa do nej zamiloval a hneď jej začal neformálne dvoriť – pravidelne ju brávať do miestnych čajovní. Keď sa však kňaz, ktorý bol jeho poručníkom, dozvedel o tejto romanci, zakázal mu kontakt s Edith až do veku dvadsaťjeden rokov, aby sa […]

Najvoňavejšia z tých, ktorí kedy žili

Najvoňavejšia z tých, ktorí kedy žili

Ako dieťaťu mi povedali: „Nikdy nerob nič, čo by si si nedokázal predstaviť robiť Máriu. Lebo ak by si tak spravil, bude sa červenať.“ Takýto koncept Márie som teda odvtedy mal… ako majú mnohí dnešní veriaci: pre nich je Mária nereálna, až nepríťažlivá. Autor: Christopher West Stvoriteľ stvorený Boh tak ponížený Uzavretý v lone úbohej mladej dievčiny […]

#teologiatela_Výročie rozdelenia západného kresťanstva: Pomôže teológia tela zjednotiť Kristovo telo?

#teologiatela_Výročie rozdelenia západného kresťanstva: Pomôže teológia tela zjednotiť Kristovo telo?

V tomto roku si pripomíname päťsto rokov odo dňa, keď podľa tradície mladý katolícky kňaz Martin Luther pribil svojich deväťdesiatpäť téz na bránu hradu vo Wittenbergu. Ak by sme skonštatovali, že táto jedna udalosť uviedla do pohybu celú sériu ďalších, ktoré mali nedozerný vplyv na západnú civilizáciu, bolo by to stále len nedocenenie reality. Autor: Christopher […]

#teologiatela_Je Teológia tela iba o sexe?

#teologiatela_Je Teológia tela iba o sexe?

Je odvážnou a pôsobivou kresťanskou odpoveďou na sexuálnu revolúciu, ktorá premieňa životy a obnovuje vzťahy po celom svete a naprieč denomináciami. Nielenže dláždi cestu trvalej obnove manželského a rodinného života, ale ako jedno z najstrhujúcejších vyjadrení kresťanskej antropológie, aké kedy vznikli, umožňuje každému znovuobjaviť „zmysel celej existencie, význam života“. Autor: Christopher West „Mnoho ľudí má dojem, […]

Keď sú deti drzé

Keď sú deti drzé

Doba na hru vypršala, je načase ísť domov. Päť minút vopred na to upozorníte. Čakáte, že všetko pôjde v pohode. A zrazu sa to stane. Autor: Nicole Schwarz Dieťa reaguje bez štipky rešpektu: „Nie, nechcem ísť! Nikdy mi nič nedovolíš!“ Cítite, ako vo vás rastie hnev. Zrevete: „Ako sa opovažuješ rozprávať sa so mnou takým tónom?!“ […]

#teologiatela_Láska je trpezlivá. Ja nie som

#teologiatela_Láska je trpezlivá. Ja nie som

Teším sa, že sa s vami môžem podeliť o úryvky z mojej novej knihy (Christophera Westa; pozn. prekl.) Láska je trpezlivá, ale ja nie: Vyznania liečiaceho sa perfekcionistu*, ktorá predstavuje bohatstvá úvah pápeža Františka o známom hymne svätého Pavla na lásku. Sám Svätý Otec nazval tento úsek „srdcom“ svojho dokumentu Radosť z lásky (Amoris Laetitia). […]

#teologiatela_Ktorej z kresťanských právd sa najviac odporuje?

#teologiatela_Ktorej z kresťanských právd sa najviac odporuje?

Katechizmus Katolíckej cirkvi (996) poznamenáva, že „v ničom inom sa neprotirečí kresťanskej viere tak silno, tak tvrdošijne, tak vytrvalo a vášnivo, ako keď ide o vzkriesenie tela. Veľmi všeobecne sa prijíma, že život ľudskej osoby pokračuje po smrti duchovným spôsobom. Ako však uveriť, že by toto tak zjavne smrteľné telo mohlo byť vzkriesené pre večný […]

#teologiatela_Obmedziť kňazstvo len na mužov nedáva zmysel. Iba ak…

#teologiatela_Obmedziť kňazstvo len na mužov nedáva zmysel. Iba ak…

Je nepochybné, že rozdiely medzi mužmi a ženami sa v minulosti prílišne zdôrazňovali, a zvyčajne v prospech mužov. Sexuálna a feministická revolúcia dvadsiateho storočia mali pravdu, keď isté roly tradične pripisované jednému z pohlaví spochybňovali. No dnes sme v opačnom extréme: od prízvukovania rozdielov medzi pohlaviami sme prešli do ich potierania. Autor: Christopher West Obmedziť kňazskú […]

Si plný radosti z lásky? Potom vieš, ako vyvážiť jej dva druhy

Si plný radosti z lásky? Potom vieš, ako vyvážiť jej dva druhy

Existuje dôležitý rozdiel medzi láskou ako túžbou a láskou ako dobrodením. Kým láska vo forme túžby hovorí: „Túžim po tebe ako po dobre,“ dobročinná láska hovorí: „Túžim po tvojom dobre – túžim po tom, čo je dobré pre teba.“ Autor: Christopher West Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Najzákladnejšou vášňou je láska, ktorú vyvoláva príťažlivosť dobra. Láska vzbudzuje […]

Desať starozákonných príbehov, ktorých hrdinom je, prekvapivo, Ježiš

Desať starozákonných príbehov, ktorých hrdinom je, prekvapivo, Ježiš

Ježiš, večný Boh, ktorý večne existoval skôr, než vznikol čas, je ústrednou postavou Biblie. Od stvorenia cez pád a vykúpenie existuje mnoho príbehov, kde sa hovorí o ňom. Ako hovorí Sally Lloyd Jonesová: „Každý príbeh šepká jeho meno.“ Boží vykupiteľský plán vždy zahŕňal Ježiša a nasledujúcich desať starozákonných odkazov predznamenáva dobrú zvesť, jasne ohlásenú v Novom zákone. Autor: Chara […]

Bojovať proti pokušeniu

Bojovať proti pokušeniu

Pokušenie patrí k najfrustrujúcejším aspektom kresťanstva. Poznáme pravdu. Poznáme aj Boha a vieme, ako veľmi nás miluje. Odpovedáme na jeho lásku a zo všetkých síl sa snažíme ukazovať to vo svojich skutkoch. No bez ohľadu na dĺžku nášho vzťahu s Bohom všetci čelíme pokušeniu prehrešiť sa proti nemu. Ak nebol vyňatý z pokúšania Ježiš (Mt 4), ani my nie sme. […]

A nikdy ťa neopustím… Ako na to?

A nikdy ťa neopustím… Ako na to?

Kde sa začína nevera? Je ľudská bytosť, taká slabá, schopná byť verná svojmu partnerovi po celý život? Ako to zvládnuť? Týmito otázkami sa zaoberali Emmanuel Gobilliard, pomocný biskup v Lyone, a sexuologička Thérèse Hargotová. Autor: Mathilde de Robienová Pomocný lyonský biskup Emmanuel Gobilliard a Thérèse Hargotová, filozofka a sexuologička, napísali knihu Aime et ce que tu veux, fais-le! (Miluj […]

#teologiatela_S ružencom hlbšie do tajomstva človeka

#teologiatela_S ružencom hlbšie do tajomstva človeka

Tí, ktorí poznajú Teológiu tela, zrejme vedia, že svätý Ján Pavol II. identifikoval problém moderného sveta v tom, že mu chýba základné porozumenie významu a cieľu ľudskej osoby. Je však málo tých, ktorí poznajú pápežovo presvedčenie, že ruženec môže pomôcť prehĺbiť pravdy o človeku. Autor: Debbie Staresinic Ak nevieme, kým sme a načo sme na zemi, budeme mať problém s cestou […]

#teologiatela_Radostná pravda o celibáte, 4. časť: Manželstvo a panenstvo sa navzájom dopĺňajú

#teologiatela_Radostná pravda o celibáte, 4. časť: Manželstvo a panenstvo sa navzájom dopĺňajú

Je zjavné, že manželstvo a panenstvo sa dôležitým spôsobom líšia. Avšak tieto rozdiely nie sú v protiklade. Hodnota jedného je v prieniku s hodnotou toho druhého. V podstate sa manželstvo a panenstvo (celibát) „navzájom vysvetľujú alebo dopĺňajú“ (Teológia tela, audiencie 78, 2). Dovoľte mi to vysvetliť. Autor: Christopher West  Ako vrhá manželská láska svetlo na podstatu povolania k panenstvu? Ján Pavol II. píše, […]

23 kľúčov k tajomstvu pohlavia, identity a ľudskej sexuality

23 kľúčov k tajomstvu pohlavia, identity a ľudskej sexuality

Kto som? Túto otázku si kladie naozaj každý človek na svete. Aké je toto veľké tajomstvo ľudského života? Aký máme pôvod a aký údel nás čaká? Autor: Bill Donaghy Ako katolíci, čerpajúc zo Svätého písma (Božieho slova) a úžasných darov rozumu a ľudskej skúsenosti (ľudského chápania), ponúkame nasledujúce body ako istý manuál na tejto ceste sebapoznávania.   Katolícke ponímanie […]

#teologiatela_Radostná pravda o celibáte, 3. časť: Žiť slobodu daru

#teologiatela_Radostná pravda o celibáte, 3. časť: Žiť slobodu daru

Pre svet, opantaný smilstvom, sa celoživotný celibát zdá absurdný. Vo všeobecnosti by sa postoj sveta ku kresťanstvu dal zhrnúť slovami: „No, pre vás kresťanov je manželstvo jedinou legitímnou šancou na ukojenie žiadostivosti. Prečo, prepánajána, by ste sa toho mali chcieť vzdať? Veď by to znamenalo odsúdiť sa na život beznádejného sebazapierania.“ Autor: Christopher West  Rozdiel medzi […]

#teologiatela_Radostná pravda o celibáte, 2. časť: Čo to má všetko spoločné s hviezdami?

#teologiatela_Radostná pravda o celibáte, 2. časť: Čo to má všetko spoločné s hviezdami?

„Panenstvo pre Božie kráľovstvo súvisí so vzkrieseným človekom, u ktorého sa absolútny a večný manželský význam osláveného tela zjaví v jednote s Bohom samotným.“ (Svätý Ján Pavol II.) Autor: Christopher West  Bola nádherná jasná noc. Párik mladých, šialene zamilovaných, sa autom dopravil na vidiek, kde sa chceli schovať a dať voľný priechod svojim vášňam. Keď uvideli trávou zarastený kopček, zaparkovali auto […]

#teologiatela_ Radostná pravda o celibáte, 1. časť

#teologiatela_ Radostná pravda o celibáte, 1. časť

Riešením sexuálnej krízy v Cirkvi je autentická sexuálna sloboda. Tento príspevok naznačí hlavné témy nasledujúcich troch pokračovaní a bude vychádzať z novej knihy Christophera Westa (Theology of the Body for Beginners: Rediscovering the Meaning of Life, Love, Sex, & Gender) z roku 2018. Vo svetle nie takých dávnych obludných zistení o pohlavnom zneužívaní zo strany niektorých členov kléru sa znova […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+

Obchod+