Čo sa môže dnešná rodina naučiť od tej Svätej?

Čo sa môže dnešná rodina naučiť od tej Svätej?

Svet a doba sa vývojovo posunuli ďalej, už nechodíme na oslovi a nie sme nútení bivakovať v maštali s novorodencom. Je teda niečo, v čom nám Jozef, Mária a malý Ježiš môžu byť vzorom? Často som si myslel: v čom už mi len Svätá rodina okrem jej svätosti môže byť vzorom? Veď mali len jedno dieťa […]

3 svedectvá ľudí, ktorí na Vianoce zakúsili Boží zázrak

3 svedectvá ľudí, ktorí na Vianoce zakúsili Boží zázrak

Zázraky sa dejú každý deň, len málokedy si ich všimneme. Je možné aj dnes vymodliť u Boha obrátenie svojho manžela či záchranu alebo zrod nového života? Svedectvá nám dokazujú, že Bohu nič nie je nemožné. Zázraky z neba neslúžia pre dospelých ako rozprávky, ale reálne sa dejú. Nedá sa vysvetliť, prečo Boh niekoho vypočuje po pár dňoch, […]

Vianočná oktáva krom za krokom

Vianočná oktáva krom za krokom

Počas ôsmich dní si pripomíname udalosti, ktoré slávime na Narodenie Pána. Ako by to bol ten istý deň osemkrát za sebou. Niektoré dni majú aj špeciálne liturgické prívlastky. 25.12. – NARODENIE PÁNA Mnohí začínajú sláviť narodenie Pána práve polnočnou svätou omšou. Vo svätej noci počúvame proroka Izaiáša: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; […]

Ako prežiť Vianoce v rodine a nepozabíjať sa?

Ako prežiť Vianoce v rodine a nepozabíjať sa?

Mária Tóthová Šimčáková je detskou psychologičkou. Venuje sa práci s deťmi aj celými rodinami už tridsať rokov. Možno ste ju videli v televíznej relácii Pestúnka. V rozhovore sme rozoberali, ako predísť predvianočnému stresu či ako odhaliť deťom Ježiška, aby nám neprestali veriť. Prečo práve počas Vianoc či sviatkov a prázdnin vyeskalujú rodinné hádky a problémy? Hádame sa s ľuďmi, ktorí […]

Afričan Michiek Laat Arop: Chcel by som sa postarať o svoju rodinu a vlastnými rukami pomôcť svojej krajine

Afričan Michiek Laat Arop: Chcel by som sa postarať o svoju rodinu a vlastnými rukami pomôcť svojej krajine

Keď pápež František navštívil vo februári Južný Sudán, zdôraznil, že táto krajina potrebuje svetlo. Svetlo, ktorým je každý z jej obyvateľov. Svetlo je tiež hlavným motívom tohtoročnej koledníckej akcie Dobrá novina a neodmysliteľne patrí k Vianociam. Aj solárne panely potrebujú svetlo, aby mohli vyrábať elektrickú energiu v Južnom Sudáne. O svetle, solárnych paneloch a konkrétnom ovocí Dobrej noviny hovoríme s Južnosudáncom Michiekom […]

Novokňaz Andrej Branický: Ježiš je schopný znížiť sa, aby sa mohol s nami stretnúť

Novokňaz Andrej Branický: Ježiš je schopný znížiť sa, aby sa mohol s nami stretnúť

Nielen počas Vianoc by sme mali mať priestor na osobný čas v tichu. O tom, ako to dosiahnuť, sme sa rozprávali s novokňazom Andrejom Branickým, ktorý okrem svojej kňazskej služby evanjelizuje a prináša povzbudenia skrz Instagram. Ste novokňaz – ako by ste opísali svoje prvé premenenie a prvé spovedanie? Aké to boli momenty? Prvé premenenie bolo počas primičnej svätej omše. […]

Adventná výzva Adoptuj si biskupa oslovila tisícky veriacich

Adventná výzva Adoptuj si biskupa oslovila tisícky veriacich

Adventná výzva s názvom Adoptuj si biskupa, ktorú iniciovali Saletíni z farnosti Rozkvet v Považskej Bystrici, obsahuje jednoduchú modlitbu za otca biskupa, ktorý je veriacemu pridelený po vyplnení formulára. Túto výzvu nám priblížil správca Facebookovej stránky, Ľubomír Valient. Počas tohtoročného Adventného obdobia sa môžu veriaci z celého Slovenska zapojiť do adventnej výzvy s názvom Adoptuj si biskupa. Prihlásiť sa na […]

Kňaz Peter Gombita: Ak by som nebežal, určite by som sa plazil. Nerád sa vzdávam

Kňaz Peter Gombita: Ak by som nebežal, určite by som sa plazil. Nerád sa vzdávam

Z Košíc do Ríma, behom, na vlastných nohách. Kňaz Peter Gombita sa už odhodlal na mnohé behy rôznych dĺžok, ktoré beží za chudobných. Okrem nich sa stará o ľudí bez domova v zariadení Oáza. V rozhovore nám porozprával svoj osobný príbeh a predstavil aj budúce bežecké výzvy. Staráte sa o chudobných v zariadení Oáza, ktoré je v Košiciach. Kedy je človek chudobný? Nielen […]

Zázračný obraz z Guadalupe: Obraz plný symbolov a nevysvetliteľných javov

Zázračný obraz z Guadalupe: Obraz plný symbolov a nevysvetliteľných javov

Na začiatku boli pochybnosti. Biskup, ktorý neveril Juanovi Diegovi, že sa mu zjavila Božia matka, chcel dôkaz. A aj ho dostal, a nie hocijaký! Zázračný obraz, ktorého vznik vedci dodnes nedokážu vysvetliť. V roku 1519 prišli do Mexika španielski dobyvatelia pod vedením Hernána Cortésa. Neskôr na toto územie prichádzali aj misionári, ktorí mali priniesť kresťanstvo pôvodnému obyvateľstvu. Ich […]

Chodí Mikuláš aj medzi dospelými?

Chodí Mikuláš aj medzi dospelými?

Dnes sa počas sviatku svätého Mikuláša zameriavame najmä na sladké dobroty pripravené pre deti a mládež. Aj my dospelí si navzájom podarujeme nejakú obľúbenú čokoládu. Ale naplníme tým zmysel tohto sviatku? Keď deti v školách a škôlkach navštevuje „svätý Mikuláš“, spravidla ho sprevádzajú aj čert a anjel a väčšinou je oblečený do biskupského odevu (niekde sa už síce čoraz väčšmi […]

Stop poverám počas Vianoc

Stop poverám počas Vianoc

Pamätáte si film Vianočné oblátky? Ak si dokážete vybaviť bravúrne herecké výkony Jozefa Kronera, určite ste videli aj tento film, ktorý opisuje slovenské predvianočné i vianočné tradície. Ktoré z nich však majú zmysel a na ktoré by sme, naopak, mali iba spomínať ako na minulosť? Sviatok sv. Ondreja – 30. novembra Hoci bol svätý Ondrej bratom Šimona Petra […]

Štefan Novotný: Reverenda má kňazovi pomôcť uvedomiť si svoju identitu Kristovho kňaza

Štefan Novotný: Reverenda má kňazovi pomôcť uvedomiť si svoju identitu Kristovho kňaza

Svoje typické pracovné oblečenie nosia lekári, vojaci, policajti, ale aj kňazi. Kňazské oblečenie má pre kňaza nielen praktický, ale najmä duchovný význam. Čo všetko okrem klasickej reverendy a rímskej košele ešte tvorí kňazov šatník? O význame kňazského oblečenia sme sa porozprávali s ThDr. Štefanom Novotným, PhD. – rektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Otec Štefan, ste rektorom […]

7 tipov na lepšie prežitie Adventného obdobia

7 tipov na lepšie prežitie Adventného obdobia

Stojíme na prahu Adventu. Nie po prvýkrát. A predsa ho možno chceme prežiť inak, hlbšie, viac s Pánom i s láskou voči blížnym. Čo by nám v tom mohlo pomôcť? Čo tak napríklad sedem slovies na S? 1. SPOMALIŤ Ubrať zo svojho hektického spôsobu života a zastaviť sa. Naplno vnímať každú svoju činnosť, myšlienku či tlkot srdca. Lebo to podstatné sa […]

Sestra Eva Hešková, CJ: Staroba je obdobie zbierania plodov a vzácny čas prípravy na večnosť

Sestra Eva Hešková, CJ: Staroba je obdobie zbierania plodov a vzácny čas prípravy na večnosť

Pochádza zo stredného Slovenska, má ukončené magisterské štúdium teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred vstupom do rehole Congregatio Jesu, ktorej súčasťou je od 31. júla 1991, pracovala ako zdravotná sestra. V Dome sv. Jozefa pracuje ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie od septembra 2018. Svoju službu berie ako formu apoštolátu, napĺňania poslania, […]

Sestra Ulrika: Dieťa sa naučí dôverovať Bohu, ak vidí rodičov pri modlitbe a v harmonickom vzťahu

Sestra Ulrika: Dieťa sa naučí dôverovať Bohu, ak vidí rodičov pri modlitbe a v harmonickom vzťahu

Vo svojom živote nemôžeme urobiť nič múdrejšie a lepšie, než sa s úplnou dôverou odovzdať Bohu, tak ako to urobila Panna Mária. Správni rodičia to, samozrejme, chcú naučiť aj svoje deti. Ako však do ich detských sŕdc vštepiť dôveru k ich nebeskému Otcovi? Opýtali sme sa sestry Ulriky Zuzany Morozovej zo slovenskej provincie Rímskej únie Rádu sv. Uršule […]

Aj vdovy a vdovci potrebujú spoločenstvo. Kde ho môžu nájsť?

Aj vdovy a vdovci potrebujú spoločenstvo. Kde ho môžu nájsť?

Čo potrebujú ženy a muži, ktorí prišli o manželského partnera? Čas, pochopenie, zmierenie, rôznu praktickú pomoc? Potrebujú sa podeliť o svoje prežívanie v skupine ľudí s podobnými skúsenosťami? Či sa azda len potrebujú vyrozprávať zo žiaľu, hnevu, nepochopenia alebo samoty? Ľudia, ktorí prišli o manželského partnera, potrebujú všetko vyššie spomenuté – a práve to môžu nachádzať v spoločenstve. Kde také spoločenstvo však môžu […]

Päť rád, ako povzbudiť rodinu zomierajúcich

Päť rád, ako povzbudiť rodinu zomierajúcich

Dá sa smútiacu rodinu nejako potešiť či povzbudiť? Ktoré slová a činy sú správne a ktoré sa nehodia, ani nijako nepomôžu? Podľa skúseností viacerých smútiacich ľudí by stačilo dodržať nasledujúcich päť bodov. Samozrejme, na prvé miesto dáme modlitbu či obetujeme omšu za celú rodinu, ale pozrime sa na to, čo konkrétne treba robiť a čomu […]

Boja sa deti smrti?

Boja sa deti smrti?

Neurobíme s tým nič: kolobeh života beží, ľudia sa nielen rodia, ale aj umierajú. A smrť si nevyberá len ľudí kdesi ďaleko, na opačnom konci sveta; zaklope (a bude klopať) aj na naše dvere, vstúpi aj do našej rodiny. Ako odchod blízkych prijímajú deti?

Manželia Košeckí: Naša láska má bolestný základ, ale máme nádej

Manželia Košeckí: Naša láska má bolestný základ, ale máme nádej

Obaja ovdoveli pred takmer rovnakým časom. Henrieta (43) ostala sama s piatimi deťmi (21, 18, 15, 10 a 7), Ondrejovi (52) ostali dve dcéry (23 a 17). Ich cesty sa stretli vďaka organizácii Kolobeh života. Dnes sú manželmi a prezradili nám, aké bolo pre nich rozhodnutie vstúpiť znova do manželstva, ale aj to, ako sa im […]

Koučka Eva Mária Samcová: Trvá približne dva roky, kým sa vyrovnáme so stratou partnera

Koučka Eva Mária Samcová: Trvá približne dva roky, kým sa vyrovnáme so stratou partnera

Ako minulé vzťahy vedia ovplyvniť naše súčasné, o neodľúbení sa, strate partnera či idealizovaní sme sa rozprávali s koučkou a psychologičkou Evou Máriou Samcovou. Má za sebou pôsobenie v domove pre seniorov, ale pracovala aj na infekčnom oddelení či na JIS na Kramároch ako krízový intervent a pomáhala pacientom vo forme psychologickej podpory. Ako je možné, že v nových vzťahoch […]

Najčítanejšie+

  • Za 3 dni
  • Týždeň
  • Mesiac

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+